Livka n.f.
 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.

Pri žiadaní o finančný príspevok postupujte podľa nasledujúcich krokov

čítaj ďalej...

 

POBERÁME 2%

Jednou z možností, ako môžete podporiť zdravotne postihnuté deti, je poskytnutie príspevku 2% z vašich daní

V prípade záujmu podporiť našu činnosť, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

čítaj ďalej...

 

O FONDE

Vitajte na stránkach neinvestičného fondu LIVKA n.f., ktorý bol založený 22.9.2006 v Bojniciach. Radi by sme Vás trochu zoznámili s činnosťou nášho fondu, ktorý si za svoj hlavný cieľ kladie pomáhať, zjednodušovať a spríjemňovať život postihnutým deťom a ich rodinám.

Ten,kto takéto deti má, alebo pozná, vie pochopiť aké sú ich probémy, aké majú potreby a tiež ako sú finančne zaťažené rodiny týchto detí. Preto tu stojíme ako medzičlánok medzi nimi a nami dospelými, a snažíme sa podporiť či uľahčiť ich životné potreby a ciele.

Ak sa rozhodnete prispieť finančným darom, zabezpečíte, aby sa aj vďaka Vašej pomoci postihnuté deti rozbehli do života čo najviac pripravené.

 

AKO MÔŽETE POMÔCŤ

Pomôcť postihnutým deťom prostredníctvom nášho fondu môžete nasledujúcimi spôsobmi:

  • Priamymi finančnými darmi na účet neinvestičného fondu
  • Príspevkom do verejne vyhlásenej zbierky na konkrétny účel
  • Príspevkom 2% z daní - ako zamestnanci, fyzické osoby, právnické osoby

 

PODPORILI NÁS...

Nadácia EPH

V roku 2017 bol náš neinvestičný fond Livka n.f. úspešný v projekte EPH s názvom "Mobilita postihnutým deťom", v ktorom získal sumu 3000€ na zakúpenie pomôcok: invalidný vozík značky OTTOBOCK pre postihnutú Livku, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou a zdvihák do osobného auomobilu značky EASYLIFT pre postihnutú Veroniku. Zakúpením týchto špeciálnych pomôcok sa zlapšila kvalita života obom dievčatám. V mene Livky a Veroniky sa chceme poďakovať Nadácii EPH za poskytnutie finančného daru.


as-trencin.jpg, 9,1kB

Futbalový klub AS Trenčín tento rok organizoval už po devitykrát charitatívno-športovú akciu Hviezdy deťom. Finančný víťažok z nej venoval ako aj v predchádzajúcich rokoch na pomoc postihnutým deťom a vybraným jednotlivcom. Tento rok sa na charitatívne účely podarilo vyzbierať 22 000 €. Veľká vďaka patrí firmám a športovcom, ktorí podporili projekt svojou účasťou.


2013 - Liečba úspešná pre Samka Samko Adámik od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou. V rámci programu Energia pre život získal od Slovenských elektrární finančné prostriedky na špecializovanú liečbu v Adeli centre v Piešťanoch. V septembri 2013 sa podrobil intenzívnej komplexnej rehabilitačnej liečbe v Adeli Medical Centre v Piešťanoch. Jej cieľom bolo zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie a reči.

Posledná aktualizácia: 21.2.2020