Livka n.f.
 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.

Pri žiadaní o finančný príspevok postupujte podľa nasledujúcich krokov

čítaj ďalej...

 

POBERÁME 2%

Jednou z možností, ako môžete podporiť zdravotne postihnuté deti, je poskytnutie príspevku 2% z vašich daní

V prípade záujmu podporiť našu činnosť, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

čítaj ďalej...

 

POBERÁME 2%

Jednou z možností pomoci postihnutým deťom a ich rodinám je príspevok 2% z daní. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok sme medzi zaregistrovanými prijímateľmi.

V prípade záujmu podporiť našu činnosť, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

 

V MENE POSTIHNUTÝCH DETÍ ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODLI POUKÁZAŤ NÁM 2% Z DANE Z PRÍJMU NA PODPORU NAŠEJ ČINNOSTI, AKTIVÍT A PROJEKTOV.

 

POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho neinvestičného fondu poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre náš neinvestičný fond uviesť sú: Livka n. f., Školská 9, 972 01 Bojnice, neinvestičný fond, IČO: 37923340
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie***
  1. odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  2. ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (- adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho neinvestičného fondu.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Číslo nášho účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na náš účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne

 

Posledná aktualizácia: 21.2.2020